Shop TLD » THAY PIN LAPTOP » BATTERY LAPTOP HP-COMPAQ

PHÂN PHỐI LINH KIỆN LAPTOP
THAY PIN LAPTOP
THAY BÀN PHÍM LAPTOP
ADAPTER CHO LAPTOP
THAY MAIN LAPTOP
SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP
PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI LAPTOP
VIDEO SỬA CHỮA LAPTOP
Linh Kiện Laptop
Quảng cáo
Pin Laptop HP 2000
Pin Laptop HP 2000
Giá : 550,000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Khuyến mãi: Miến phí thay thế tại thế giới số TLS
 Pin laptop HP 2000.JPG

THAY PIN LAPTOP HP 2000.JPG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Battery Type : li-ion
Voltage : 11.1v
Capacity : 4400mah
Color : Black
Dimension : 205*52*21mm
Product Type : Replacement battery
Condition : Brand new
Weight : 328G
P/N : PKB011402
Warranty : Three years
Các mã máy HP dùng trung Pin này:

HP/Compaq
HP G62 series
G62-a15SW, G62-a41SF, G62-223CA, G62-a20SV, G62-a54SG, G62-b25SA, G62-a02EG, G62-a26ST, G62-a74SS, G62-120EC, G62-a11EL, G62-a33EO, G62-140ES, G62-A14, G62-150ET, G62-a18SO, G62-a46SE, G62-229WM, G62-a23EE, G62-a60EM, G62-106SA, G62-a07SG, G62-a30ER, G62-b01SG, G62-120SL, G62-a13EE, G62-a35SS, G62-a40ER, G62-219CA, G62-a20SL, G62-a52ES, G6

HP Pavilion DV7-4000 Series
dv7-4029tx, dv7-4047ea, dv7-4005so, dv7-4065dx, dv7-4015sg, dv7-4090eb, dv7-4035es, dv7-4051nr, dv7-4010sg, dv7-4070us, dv7-4020tx, dv7-4026eo, dv7-4040sp, dv7-4001tx, dv7-4060em, dv7-4013so, dv7-4083cl, dv7-4031eo, dv7-4050eo, dv7-4009tx, dv7-4069wm, dv7-4020em, dv7-4131sa, dv7-4024so, dv7-4039tx, dv7-4055sf, dv7-4011el, dv7-4077cl, dv7-4

HP Pavilion DV3-4000 Series
dv3-4001tx, dv3-4042tx, dv3-4020sp, dv3-4050ez, dv3-4037ee, dv3-4070ee, dv3-4010em, dv3-4048tx, dv3-4030er, dv3-4055tx, dv3-4002tx, dv3-4043tx, dv3-4020tx, dv3-4050sp, dv3-4037tx, dv3-4070ss, dv3-4010sg, dv3-4049tx, dv3-4030tx, dv3-4060ee, dv3-4003tx, dv3-4044tx, dv3-4025er, dv3-4050ss, dv3-4100sa, dv3-4038ee, dv3-4071ee, dv3-4010sl, dv3-4

Compaq Presario CQ72 Series
CQ72

Compaq Presario CQ42 Series
CQ42-126LA, CQ42-174TX, CQ42, CQ42-151TX, CQ42-193TX, CQ42-121LA, CQ42-168TU, CQ42-135TU, CQ42-182TX, CQ42-111TU, CQ42-160TX, CQ42-126TU, CQ42-175TX, CQ42-102TU, CQ42-152TU, CQ42-194TX, CQ42-122LA, CQ42-169TU, CQ42-136TU, CQ42-185TX, CQ42-115TU, CQ42-163TX, CQ42-130TU, CQ42-176TU, CQ42-103TU, CQ42-152TX, CQ42-195TX, CQ42-123LA, CQ42-170TX,

HP G G42 Series
G42-220BR, G42-365LA, G42-250BR, G42-164LA, G42-355TU, G42-240LA, G42-286LA, G42-224CA, G42-366TX, G42-250LA, G42-165LA, G42-356TU, G42-240US, G42, G42-288LA, G42-228CA, G42-367CL, G42-265LA, G42-200XX, G42-357TU, G42-241HE, G42-101XX, G42-290LA, G42-230BR, G42-372LA, G42-268LA, G42-212BR, G42-362LA, G42-241LA, G42-154CA, G42-351TX, G42-23

HP Pavilion DV6-3000 Series
dv6-3070ca, dv6-3021ee, dv6-3112sa, dv6-3046eo, dv6-3085ea, dv6-3006tx, dv6-3030ec, dv6-3052tx, dv6-3011tx, dv6-3033cl, dv6-3060ep, dv6-3016so, dv6-3040es, dv6-3041sl, dv6-3074tx, dv6-3002tu, dv6-3023sy, dv6-3141ea, dv6-3050eb, dv6-3091eo, dv6-3010em, dv6-3030sd, dv6-3055sr, dv6-3013so, dv6-3035et, dv6-3061tx, dv6-3020ee, dv6-3020sp, dv6-3

HP Pavilion DM4-1000 Series
dm4-1004tx, dm4-1040tx, dm4-1060sf, dm4-1016tx, dm4-1140sa, dm4-1090la, dm4-1001tu, dm4-1030tx, dm4-1050ea, dm4-1010eg, dm4-1070ee, dm4-1023tx, dm4-1004xx, dm4-1041tx, dm4-1060ss, dm4-1017tx, dm4-1150ea, dm4-1101tx, dm4-1001tx, dm4-1031tx, dm4-1050et, dm4-1010tu, dm4-1070ef, dm4-1024tx, dm4-1006tu, dm4-1042tx, dm4-1060us, dm4-1018tx, dm4-1

Compaq Presario CQ62 Series
CQ62-230SL, CQ62, CQ62-200SK, CQ62-271TX, CQ62-210AX, CQ62-a22EO, CQ62-217CA, CQ62-108TU, CQ62-240SV, CQ62-203AU, CQ62-a04SG, CQ62-210SY, CQ62-220SL, CQ62-229SA, CQ62-116TU, CQ62-262TU, CQ62-207TU, CQ62-a16SZ, CQ62-215DX, CQ62-102TX, CQ62-237EF, CQ62-201AX, CQ62-281TX, CQ62-210EP, CQ62-a60SH, CQ62-220EM, CQ62-112TU, CQ62-255TU, CQ62-205SR,

Compaq Presario CQ32 Series
CQ32-106TX, CQ32-107TX, CQ32-108TX, CQ32-109TX, CQ32, CQ32-110TX, CQ32-101TX, CQ32-111TX, CQ32-105TX

HP G G72 series
G72-260US, G72-a30EK, G72-110EL, G72-120SO, G72-a10SA, G72-a40SA, G72-227WM, G72-a25SO, G72-a05SG, G72-a31SO, G72-b10SA, G72-120EG, G72-140ED, G72-a20ER, G72-b01SA, G72-102SA, G72-261US, G72-a30EM, G72-110EV, G72-130ED, G72-102, G72-a10SB, G72-a40SP, G72-250US, G72-a25SZ, G72-a06SG, G72-a35ER, G72-b20SA, G72-120EP, G72-150EF, G72-a20EW, G7

HP G G32 Series
G32

HP Pavilion DV5-2000 Series
dv5-2130la, dv5-2003xx, dv5-2045dx, dv5-2074dx, dv5-2037la, dv5-2051xx, dv5t-2000, dv5-2008ca, dv5-2045la, dv5-2077cl, dv5-2038la, dv5-2052xx, dv5-2028ca, dv5-2046la, dv5-2080br, dv5-2040br, dv5-2060br, dv5-2032la, dv5-2047ca, dv5-2112br, dv5-2040ca, dv5-2070us, dv5-2034la, dv5-2048la, dv5-2114br, dv5-2043cl, dv5-2072nr, dv5-2035dx, dv5-20

HP ENVY 17 Series
17-1015tx, 17-1001xx, 17-1050es, 17-1010tx, 17-1022tx, 17-1008tx, 17-1016tx, 17-1002tx, 17-1080eo, 17-1011nr, 17-1023tx, 17-1009tx, 17-1017tx, 17-1003tx, 17-1085eo, 17-1011tx, 17-1050ea, 17-1010eg, 17-1018tx, 17-1003xx, 17-1090ca, 17-1012nr, 17-1050eb, 17-1010el, 17-1019tx, 17-1090eo, 17-1004tx, 17-1013tx, 17, 17-1050ef, 17-1010ew, 17-1020

Compaq Presario CQ56 Series
CQ56-110SA, CQ56-105SA, CQ56-106EA, CQ56-100SG, CQ56-111SA, CQ56-105SL, CQ56-106SA, CQ56-100XX, CQ56-123LA, CQ56-106LA, CQ56-107SA, CQ56-101SA, CQ56-126LA, CQ56-106SL, CQ56-103SA, CQ56-111EA, CQ56-102LA, CQ56-160SV, CQ56-102EA, CQ56-108SL, CQ56-112EA, CQ56-102SA, CQ56-170SS, CQ56-103EA, CQ56-109WM, CQ56-113SA, CQ56-112SA, CQ56-103L
Sản phẩm cùng loại
Tin tức mới nhất