Shop TLD » THAY PIN LAPTOP » BATTERY LAPTOP ACER

PHÂN PHỐI LINH KIỆN LAPTOP
THAY PIN LAPTOP
THAY BÀN PHÍM LAPTOP
ADAPTER CHO LAPTOP
THAY MAIN LAPTOP
SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP
PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI LAPTOP
VIDEO SỬA CHỮA LAPTOP
Linh Kiện Laptop
Quảng cáo
Battery Gateway NV49C NV53A NV59C NV55C NV73A NV79 NV79C
Battery Gateway NV49C NV53A NV59C NV55C NV73A NV79 NV79C
Giá : 490,000 VNĐ
Bảo hành: 6 Tháng
Khuyến mãi: Miến phí thay thế tại thế giới số TLD
 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Type: Li-ion 
Voltage: 11.1V 
Capacity: 5200mAh 
Warranty:one year
Compatible With: 

Part NO.: 
31CR19/65-2, 31CR19/652, 31CR19/66-2, 
AK.006BT.075, AK.006BT.080, AS10D, 
AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, 
AS10D61, AS10D71, AS10D73, AS10D75, 
BT.00603.111, BT.00603.117, BT.00603.124,
BT.00604.049, BT.00605.062, BT.00605.065, 
BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.126, 
BT.00607.127, BT.00607.130, LC.BTP00.123

Pin dùng cho các dòng Laptop : 

Aspire 4333,Aspire 4625,Aspire 4733Z,Aspire 4743G,Aspire 5250 
Aspire 5252,Aspire 5333,Aspire 5336,Aspire 5736Z,Aspire 7251
TravelMate 4370,TravelMate 5335,TravelMate 5340,TravelMate 7340

Aspire 4253 Series:
Aspire 4253, Aspire 4253G

Aspire 4551 Series:
Aspire 4551, Aspire 4551G,Aspire 4551G-P322G32Mn

Aspire 4552 Series:
Aspire 4552, Aspire 4552-5078, Aspire 4552G

Aspire 4738 Series:
Aspire 4738, Aspire 4738G, Aspire 4738Z,Aspire 4738ZG

Aspire 4741 Series:
Aspire 4741, Aspire 4741G, Aspire 4741G-332G32Mnsk
Aspire 4741G-332G50Mn, Aspire 4741G-372G50Mnkk02
Aspire 4741G-372G50Mnkk06, Aspire 4741G-432G50Mnkk01
Aspire 4741G-5452G50Mnkk04, Aspire 4741G-5462G50Mnkk05
Aspire 4741G-5464G50Mn, Aspire 4741Z, Aspire 4741ZG, 
Aspire 4741ZG-P602G50Mnkkc, Aspire 4741ZG-P622G50Mnkk03

Aspire 4750 Series:
Aspire 4750, Aspire 4750G

Aspire 4771 Series:
Aspire 4771, Aspire 4771G

Aspire 5251 Series:
Aspire 5251, Aspire 5251-1005, Aspire 5251-1549

Aspire 5253 Series:
Aspire 5253, Aspire 5253G

Travelmate 5542 Series:
TravelMate 5542, TravelMate 5542G

Aspire 5551 Series:
Aspire 5551, Aspire 5551-2013, Aspire 5551-2036,
Aspire 5551-2805, Aspire 5551-4200, Aspire 5551-4937,
Aspire 5551G, Aspire 5551G-4280, Aspire 5551G-4591, 
Aspire 5551G-P324G32Mn, Aspire 5551-P323G32Mnsk

Aspire 5552 Series:
Aspire 5552, Aspire 5552G

Aspire 5560 Series:
Aspire 5560 V3, Aspire 5560G

Aspire 5733 Series:
Aspire 5733, Aspire 5733Z

Aspire 5741 Series:
Aspire 5741, Aspire 5741-332G25Mn,
Aspire 5741-333G32Mn, Aspire 5741-334G32Mn,
Aspire 5741-334G50Mn, Aspire 5741-3404, 
Aspire 5741-3541, Aspire 5741-433G32Mn, 
Aspire 5741-434G50Mn, Aspire 5741-5698, 
Aspire 5741-5763, Aspire 5741G, 
Aspire 5741G-332G50Mn, Aspire 5741G-333G32Bn, 
Aspire 5741G-334G50Mn, Aspire 5741G-334G64Mn, 
Aspire 5741G-434G64Bn, Aspire 5741G-5452G50Mnck, 
Aspire 5741G-5452G50Mnkk, Aspire 5741G-5452G50Mnsk, 
Aspire 5741Z, Aspire 5741ZG

Aspire 5742 Series:
Aspire 5742, Aspire 5742G, Aspire 5742Z,
Aspire 5742ZG

Aspire 5750 Series:
Aspire 5750, Aspire 5750G, Aspire 5750G-2312G50

Aspire 7551 Series:
Aspire 7551, Aspire 7551-2755, Aspire 7551-3068,
Aspire 7551-3416, Aspire 7551-3634, Aspire 7551-5358,
Aspire 7551G, Aspire 7551G-5407, Aspire 7551G-5821, 
Aspire 7551G-6477

Aspire 7552 Series:
Aspire 7552G, Aspire 7552G-5107, Aspire 7552G-5488,
Aspire 7552G-6061 

Aspire 7560 Series:
Aspire 7560, Aspire 7560G

Aspire 7741 Series:
Aspire 7741, Aspire 7741-333G25Mn,
Aspire 7741-5137, Aspire 7741-7870, 
Aspire 7741G, Aspire 7741G-333G25Bn,
Aspire 7741G-333G32Mn, Aspire 7741G-334G50Mn,
Aspire 7741G-3647, Aspire 7741G-374G64Mn, 
Aspire 7741G-434G50Mn, Aspire 7741G-464G64Mn,
Aspire 7741G-7017, Aspire 7741Z, 
Aspire 7741Z-4475, Aspire 7741Z-4592,
Aspire 7741Z-4633, Aspire 7741Z-4643, 
Aspire 7741Z-4815, Aspire 7741Z-5731,
Aspire 7741ZG, Aspire 7741ZG-P604G50Mn, 
Aspire 7741Z-P614G50Mn

Aspire 7750 Series:
Aspire 7750, Aspire 7750G, Aspire 7750ZG

Aspire AS5741 Series:
Aspire AS5741, Aspire AS5741-H32C/S,
Aspire AS5741-H32C/SF, Aspire AS5741-H54D/LS,
Aspire AS5741-H54D/S, Aspire AS5741-H54D/SF, 
Aspire AS5741-N32C/KF, Aspire AS5741-N32D/K, 
Aspire AS5741-N54E/K, Aspire AS5741-N54E/KF

TravelMate 4740 Series:
TravelMate 4740, TravelMate 4740-352G32Mn,
TravelMate 4740-432G50Mna, TravelMate 4740-5261,
TravelMate 4740-5452G50Mnssb, TravelMate 4740-5462G50Mnss02,
TravelMate 4740-7552, TravelMate 4740-7787,
TravelMate 4740G, TravelMate 4740Z

Travelmate 5735 Series:
Travelmate 5735, TravelMate 5735Z, Travelmate 5735ZG

TravelMate 5740 Series:
TravelMate 5740, TravelMate 5740-332G16Mn,
TravelMate 5740-332G25Mn, TravelMate 5740-333G25Mn,
TravelMate 5740-333G32Mn, TravelMate 5740-352G25Mn, 
TravelMate 5740-372G25Mnss, TravelMate 5740-434G32Mn, 
TravelMate 5740-5092, TravelMate 5740-524G32Mn,
TravelMate 5740-5896, TravelMate 5740-5952, 
TravelMate 5740-6070, TravelMate 5740-6291, 
TravelMate 5740-6529, TravelMate 5740G,
TravelMate 5740G-334G32Mn, TravelMate 5740G-434G32Mn,
TravelMate 5740G-524G50Mn, TravelMate 5740G-528G64Mn,
TravelMate 5740G-5452G32Mnss, TravelMate 5740G-6765,
Travelmate 5740Z, TravelMate 5740Z-P602G25Mn, 
TravelMate 5740Z-P604G32Mnss

TravelMate 5742 Series:
TravelMate 5742,TravelMate 5742-372G25Mn,
TravelMate 5742-373G32Mn, TravelMate 5742-463G32Mn,
TravelMate 5742-5562G50Mnss01, TravelMate 5742-7013, 
TravelMate 5742-7159,TravelMate 5742-7399,
TravelMate 5742-7906, TravelMate 5742-7908,
TravelMate 5742G, TravelMate 5742Z, 
TravelMate 5742Z-4693, TravelMate 5742ZG

TravelMate 7740 Series:
TravelMate 7740, TravelMate 7740-352G32Mn,
TravelMate 7740-353G25Mnss, TravelMate 7740-434G32Mnss,
TravelMate 7740G, TravelMate 7740G-434G50Mnss, 
TravelMate 7740ZG-P604G50Mnss, TravelMate 7740Z-P604G32Mnss

TravelMate 8472 Series:
TravelMate 8472 HF,TravelMate 8472,
TravelMate 8472G HF, TravelMate 8472G, 
TravelMate 8472T HF,TravelMate 8472T, 
TravelMate 8472TG HF, TravelMate 8472TG

TravelMate 8572 Series:
TravelMate 8572, TravelMate 8572, TravelMate 8572G,
TravelMate 8572T HF, TravelMate 8572T, TravelMate 8572TG

TravelMate TM5740 Series:
TravelMate TM5740, TravelMate TM5740-X322,
TravelMate TM5740-X322D, TravelMate TM5740-X322DF,
TravelMate TM5740-X322DHBF, TravelMate TM5740-X322DOF,
TravelMate TM5740-X322DPF, TravelMate TM5740-X322F,
TravelMate TM5740-X322HBF, TravelMate TM5740-X322OF, 
TravelMate TM5740-X322PF, TravelMate TM5740-X522, 
TravelMate TM5740-X522D, TravelMate TM5740-X522DF,
TravelMate TM5740-X522DHBF, TravelMate TM5740-X522DOF,
TravelMate TM5740-X522DPF, TravelMate TM5740-X522F, 
TravelMate TM5740-X522HBF, TravelMate TM5740-X522OF, 
TravelMate TM5740-X522PF 

TravelMate TM5742 Series:
TravelMate TM5742, TravelMate TM5742-X732,
TravelMate TM5742-X732D, TravelMate TM5742-X732DF,
TravelMate TM5742-X732DHBF, TravelMate TM5742-X732DOF,
TravelMate TM5742-X732DPF, TravelMate TM5742-X732F, 
TravelMate TM5742-X732HBF, TravelMate TM5742-X732OF, 
TravelMate TM5742-X732PF, TravelMate TM5742-X742,
TravelMate TM5742-X742D, TravelMate TM5742-X742DF,
TravelMate TM5742-X742DHBF, TravelMate TM5742-X742DOF,
TravelMate TM5742-X742DPF, TravelMate TM5742-X742F,
TravelMate TM5742-X742HBF, TravelMate TM5742-X742OF,
TravelMate TM5742-X742PF

Sản phẩm cùng loại
Tin tức mới nhất