Shop TLD » THAY PIN LAPTOP » BATTERY LAPTOP SONY

PHÂN PHỐI LINH KIỆN LAPTOP
THAY PIN LAPTOP
THAY BÀN PHÍM LAPTOP
ADAPTER CHO LAPTOP
THAY MAIN LAPTOP
SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP
PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI LAPTOP
VIDEO SỬA CHỮA LAPTOP
Linh Kiện Laptop
Quảng cáo
Battery SONY E,EA, EB, EC, EE, EF SERIES, VGP-BPS22 ORIGINAL
Battery SONY E,EA, EB, EC, EE, EF SERIES, VGP-BPS22 ORIGINAL
Giá : 1.550.000 VND
Bảo hành: 12 Tháng
Khuyến mãi: Miến Phí Lắp Đặt Tại Thế Giới Số TLD
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Type: Li-ion Replacement Battery
Volt: 11.1V
Capacity: 5200mAh;
Color: Black
Weight: 422g
Condition: 14 Months Warranty

This Laptop Battery can replace the following part numbers:

SONY VGP-BPS22 VGP-BPS22A

PIN LAPTOP SONY DÒNG VPC

SONY
VAIO VPCE1Z1E VAIO VPCEA1 VAIO VPCEA12EA/BI
VAIO VPCEA12EG/WI VAIO VPCEA12EH/WI VAIO VPCEA12EN/BI
VAIO VPCEA13EH/L VAIO VPCEA13EN/L VAIO VPCEA15FA/B
VAIO VPCEA15FA/P VAIO VPCEA15FA/W VAIO VPCEA15FN/L
VAIO VPCEA16E VAIO VPCEA16EC VAIO VPCEA16FA/B
VAIO VPCEA16FA/L VAIO VPCEA16FA/P VAIO VPCEA16FA/W
VAIO VPCEA16FG/B VAIO VPCEA16FG/G VAIO VPCEA16FG/L
VAIO VPCEA16FG/P VAIO VPCEA16FG/W VAIO VPCEA16FH/B
VAIO VPCEA16FH/G VAIO VPCEA16FH/L VAIO VPCEA16FH/P
VAIO VPCEA16FH/W VAIO VPCEA17FG/B VAIO VPCEA17FH/B
VAIO VPCEA18EC VAIO VPCEA1AGG/BI VAIO VPCEA1S
VAIO VPCEA1S1E VAIO VPCEA1S1E/B VAIO VPCEA1S1E/G
VAIO VPCEA1S1E/L VAIO VPCEA1S1E/P VAIO VPCEA1S1E/W
VAIO VPCEA1Z1E VAIO VPCEA21EG/BI VAIO VPCEA21EH/BI
VAIO VPCEA21EN/BI VAIO VPCEA21FDBJ VAIO VPCEA21FDPI
VAIO VPCEA21FDT VAIO VPCEA22EA/BI VAIO VPCEA22EG/BI
VAIO VPCEA22EG/WI VAIO VPCEA22EH/WI VAIO VPCEA22EN/WI
VAIO VPCEA22FXG VAIO VPCEA22FXL VAIO VPCEA22FXP
VAIO VPCEA23EH/B VAIO VPCEA23EH/L VAIO VPCEA23EH/P
VAIO VPCEA23EH/W VAIO VPCEA25EC VAIO VPCEA25FA/B
VAIO VPCEA25FA/P VAIO VPCEA25FA/W VAIO VPCEA25FG
VAIO VPCEA25FG/B VAIO VPCEA25FG/L VAIO VPCEA25FG/P
VAIO VPCEA25FG/W VAIO VPCEA25FN/L VAIO VPCEA26FA/BQ
VAIO VPCEA26FA/N VAIO VPCEA26FA/PJ VAIO VPCEA26FF/B
VAIO VPCEA26FF/P VAIO VPCEA26FF/W VAIO VPCEA26FG/BQ
VAIO VPCEA26FG/N VAIO VPCEA26FG/PJ VAIO VPCEA27EC
VAIO VPCEA28EC VAIO VPCEA2JFX/B VAIO VPCEA2JFX/G
VAIO VPCEA2JFX/L VAIO VPCEA2JFX/P VAIO VPCEA2JFX/W
VAIO VPCEA2S1E/B VAIO VPCEA2S1E/G VAIO VPCEA2S1E/L
VAIO VPCEA2S1E/P VAIO VPCEA2S1E/W VAIO VPCEA31EG/BI
VAIO VPCEA31EN/BI VAIO VPCEA32EG/BI VAIO VPCEA32EH/WI
VAIO VPCEA32EN/BI VAIO VPCEA33EN/L VAIO VPCEA35EC/BI
VAIO VPCEA35FG/L VAIO VPCEA35FH/L VAIO VPCEA36FA/N
VAIO VPCEA36FG/B VAIO VPCEA36FG/G VAIO VPCEA36FG/P
VAIO VPCEA36FH/P VAIO VPCEA37EC/P VAIO VPCEA37FA/B
VAIO VPCEA37FG/B VAIO VPCEA37FH/B VAIO VPCEA38EC/L
VAIO VPCEA3BGN/BI VAIO VPCEB11FD VAIO VPCEB12FX/BIC
VAIO VPCEB13FG VAIO VPCEB15FG VAIO VPCEB15FM/BI
VAIO VPCEB15FM/T VAIO VPCEB15FW VAIO VPCEB15GB
VAIO VPCEB17FG VAIO VPCEB17FW VAIO VPCEB18EC
VAIO VPCEB18EC/T VAIO VPCEB18EC/WI VAIO VPCEB1AFJ
VAIO VPCEB1AGG VAIO VPCEB1AGJ VAIO VPCEB1AHJ
VAIO VPCEB1AVJ VAIO VPCEB1E0E VAIO VPCEB1E1E
VAIO VPCEB1E1E/WI VAIO VPCEB1E9J VAIO VPCEB1E9J/BJ
VAIO VPCEB1J VAIO VPCEB1J1E VAIO VPCEB1J1E/WI
VAIO VPCEB1JFX/B VAIO VPCEB1JFX/G VAIO VPCEB1JFX/L
VAIO VPCEB1JFX/P VAIO VPCEB1JFX/W VAIO VPCEB1M0E
VAIO VPCEB1M1E VAIO VPCEB1M1E/BJ VAIO VPCEB1M1E/T
VAIO VPCEB1M1E/WI VAIO VPCEB1S VAIO VPCEB1S0E
VAIO VPCEB1S1E VAIO VPCEB1S1E/BJ VAIO VPCEB1S1E/WI
VAIO VPCEB1Z1E VAIO VPCEB1Z1E/B VAIO VPCEB21FDBQ
VAIO VPCEB21FDWI VAIO VPCEB21FG/PI VAIO VPCEB23FG/WI
VAIO VPCEB25FW VAIO VPCEB26FG/P VAIO VPCEB27FDG
VAIO VPCEB27FDL VAIO VPCEB27FDP VAIO VPCEB27FDW
VAIO VPCEB27FG/W VAIO VPCEB27FX/L VAIO VPCEB2E1E/WI
VAIO VPCEB2E9E/BQ VAIO VPCEB2JFX/B VAIO VPCEB2JFX/G
VAIO VPCEB2JFX/L VAIO VPCEB2JFX/P VAIO VPCEB2JFX/W
VAIO VPCEB2L9E/BQ VAIO VPCEB2M0E/PI VAIO VPCEB2M0E/T
VAIO VPCEB2M0E/WI VAIO VPCEB2S1E/BQ VAIO VPCEB2S1E/PI
VAIO VPCEB2S1E/WI VAIO VPCEB2Z1E/BQ VAIO VPCEB33FG/BI
VAIO VPCEB33FG/WI VAIO VPCEB37FG/B VAIO VPCEB37FG/W
VAIO VPCEBM1E VAIO VPCEC15FGBI VAIO VPCEC1M1
VAIO VPCEC1M1E VAIO VPCEC1M1E/WI VAIO VPCEC1S1E
VAIO VPCEC1S1E/BJ VAIO VPCEC1Z1E/BJ VAIO VPCEC25FDBJ
VAIO VPCEC2E9E/BJ VAIO VPCEC2M1E/WI VAIO VPCEC2RFX/BI
VAIO VPCEC2S0E/WI VAIO VPCEC2S1E/BJ VAIO VPCEE2E1E/WI
VAIO VPCEE2M1E/WI VAIO VPCEE2S1E/BQ VAIO VPCEE2S1E/WI
VAIO VPCEF22FX/BI VAIO VPCEF2E1E/WI VAIO VPCEF2S1E/BI
VAIO VPCEF2S1E/WI
Sản phẩm cùng loại
Tin tức mới nhất