Shop TLD » THAY PIN LAPTOP » BATTERY LAPTOP SONY

PHÂN PHỐI LINH KIỆN LAPTOP
THAY PIN LAPTOP
THAY BÀN PHÍM LAPTOP
ADAPTER CHO LAPTOP
THAY MAIN LAPTOP
SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP
PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI LAPTOP
VIDEO SỬA CHỮA LAPTOP
Linh Kiện Laptop
Quảng cáo
Battery SONY AR, CR, NR, SZ, PCG SERIES, VGN-BPS9
Battery SONY AR, CR, NR, SZ, PCG SERIES, VGN-BPS9
Giá : 850.000 VND
Bảo hành: 9 Tháng
Khuyến mãi: Miến Phi Thay Thế Tại Thế Giới Số TLD
 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Capacity: 5200mAh
Voltage : 11.1V
Condition : Brand New, 100% OEM compatible!
Colour: Black, Silver
Cell Type: Li-ion
Construction: Made of highest quality cells!
Warranty: 36-month warranty

PIN LAPTOP SONY CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC

Sony Vaio PCG Series

PCG-5G2L, PCG-5G3L, PCG-5J1L, PCG-5J2L, PCG-5K1L, PCG-5K2L, PCG-5L1L, PCG-6S2L, 
PCG-6S3L, PCG-6V1L, PCG-6W1L, PCG-6W2L, PCG-6W3L, PCG-7111L, PCG-7112L, PCG-7113L, 
PCG-7133L, PCG-7Z1L, PCG-7Z2L, PCG-8Y1L, PCG-8Y2L, PCG-8Z1L, PCG-8Z2L

Sony Vaio VGN-AR Series
VGN-AR48C, VGN-AR520, VGN-AR520E, VGN-AR550, VGN-AR550E, VGN-AR550U, VGN-AR570, VGN-AR570U, 
VGN-AR590, VGN-AR590CE, VGN-AR590E, VGN-AR605, VGN-AR605E, VGN-AR610, VGN-AR610E, 
VGN-AR620, VGN-AR620E, VGN-AR630, VGN-AR630E, VGN-AR650, VGN-AR650U, VGN-AR660,
VGN-AR660U, VGN-AR670, VGN-AR670N, VGN-AR690, VGN-AR690CU, VGN-AR690U, VGN-AR705, 
VGN-AR705E/B, VGN-AR710, VGN-AR710E/B, VGN-AR720, VGN-AR720E, VGN-AR720E/B, 
VGN-AR730, VGN-AR730E/B, VGN-AR750, VGN-AR750E/B, VGN-AR760, VGN-AR760U/B, VGN-AR770,
VGN-AR770CU, VGN-AR770E, VGN-AR790, VGN-AR790U/B, VGN-AR810, VGN-AR810E, VGN-AR820, 
VGN-AR825, VGN-AR830, VGN-AR830E, VGN-AR840, VGN-AR840E, VGN-AR850, VGN-AR870, 
VGN-AR870NA, VGN-AR870NB, VGN-AR870NC, VGN-AR870ND, VGN-AR890, VGN-AR890U

Sony Vaio VGN-CR Series
VGN-CR110, VGN-CR110EW, VGN-CR115, VGN-CR115E, VGN-CR116, VGN-CR116E, VGN-CR120, 
VGN-CR120E, VGN-CR120EL, VGN-CR120EP, VGN-CR120ER, VGN-CR120EW, VGN-CR123, 
VGN-CR123E, VGN-CR123EB, VGN-CR125, VGN-CR125E, VGN-CR131, VGN-CR131E, 
VGN-CR131EBC, VGN-CR131EL, VGN-CR131ELC, VGN-CR140, VGN-CR140E, VGN-CR140EB, 
VGN-CR140N, VGN-CR140NB, VGN-CR150, VGN-CR150E, VGN-CR150EB, VGN-CR190, VGN-CR190E, 
VGN-CR190EB, VGN-CR190EL, VGN-CR190EP, VGN-CR190ER, VGN-CR190EW, VGN-CR190N, 
VGN-CR190N2, VGN-CR203, VGN-CR203E, VGN-CR203EN, VGN-CR205, VGN-CR205E, 
VGN-CR205EP, VGN-CR205EW, VGN-CR210, VGN-CR210EL, VGN-CR215, VGN-CR215E, 
VGN-CR215EB, VGN-CR220, VGN-CR220E, VGN-CR220EL, VGN-CR220EN, VGN-CR220EP, 
VGN-CR220ER, VGN-CR220EW, VGN-CR225, VGN-CR225E, VGN-CR225EL, VGN-CR231, 
VGN-CR231E, VGN-CR231ER, VGN-CR240, VGN-CR240E, VGN-CR240EB, VGN-CR240N, 
VGN-CR240NB, VGN-CR290, VGN-CR290E, VGN-CR290EAP, VGN-CR290EAW, 
VGN-CR290EBL, VGN-CR290EBLC, VGN-CR290EBP, VGN-CR290EBPC, VGN-CR290EBPR, 
VGN-CR290EBR, VGN-CR290EBRC, VGN-CR290EBW, VGN-CR290N, VGN-CR305, VGN-CR305E, 
VGN-CR305EL, VGN-CR305ER, VGN-CR305ERC, VGN-CR307, VGN-CR307E, VGN-CR307EP, 
VGN-CR307EW, VGN-CR309, VGN-CR309E, VGN-CR309EL, VGN-CR309ER, VGN-CR309ERC, 
VGN-CR310, VGN-CR310EL, VGN-CR320, VGN-CR320E, VGN-CR320EL, VGN-CR320EN, 
VGN-CR320EP, VGN-CR320ER, VGN-CR320ET, VGN-CR320EW, VGN-CR390, VGN-CR390EB, 
VGN-CR390NB, VGN-CR4000, VGN-CR405, VGN-CR405E, VGN-CR407, VGN-CR407E, 
VGN-CR407EP, VGN-CR407ER, VGN-CR408, VGN-CR408E, VGN-CR409, VGN-CR409E, GN-CR409EL, 
VGN-CR409EP, VGN-CR409ET, VGN-CR410, VGN-CR410E, VGN-CR410EL, VGN-CR410EN, 
VGN-CR410EP, VGN-CR410ER, VGN-CR410ET, VGN-CR410EW, VGN-CR415, VGN-CR415E, 
VGN-CR415EB, VGN-CR420, VGN-CR420E, VGN-CR420EL, VGN-CR420EN, VGN-CR420EP, 
VGN-CR420ER, VGN-CR420ET, VGN-CR420EW, VGN-CR425, VGN-CR425E, VGN-CR460A, 
VGN-CR460AL, VGN-CR460AP, VGN-CR460AR, VGN-CR460AW, VGN-CR490, VGN-CR490, 
VGN-CR490EBL, VGN-CR490EBN, VGN-CR490EBP, VGN-CR490EBR, VGN-CR490EBT,
VGN-CR490EBW, VGN-CR490EELC, VGN-CR490EEPC, VGN-CR490EERC, VGN-CR490EEWC, 
VGN-CR490NBB, VGN-CR490NCB, VGN-CR490NDB, VGN-CR506, VGN-CR506E, VGN-CR506EJ, 
VGN-CR507, VGN-CR507DJ, VGN-CR507E, VGN-CR507EJ, VGN-CR507EJA, VGN-CR507ELA, 
VGN-CR507ELC, VGN-CR507EP, VGN-CR507EPC, VGN-CR507ER, VGN-CR508, VGN-CR508E, 
VGN-CR508EL, VGN-CR508ELC, VGN-CR508ER, VGN-CR508ERC, VGN-CR509, VGN-CR509D, 
VGN-CR509DJ, VGN-CR509E, VGN-CR509EJ, VGN-CR510, VGN-CR510D, VGN-CR510DT,
VGN-CR510DW, VGN-CR510E, VGN-CR510EJ, VGN-CR510EL, VGN-CR510EN, VGN-CR510EP, 
VGN-CR510ER, VGN-CR510ET, VGN-CR510EW, VGN-CR515, VGN-CR515E, VGN-CR515EB, 
VGN-CR520, VGN-CR520D, VGN-CR520DJ, VGN-CR520DL, VGN-CR520DN, VGN-CR520DP, 
VGN-CR520DR, VGN-CR520DT, VGN-CR520DW, VGN-CR520E, VGN-CR520EJ, VGN-CR520EL, 
VGN-CR520EN, VGN-CR520EP, VGN-CR520ER, VGN-CR520ET, VGN-CR520EW, VGN-CR525, 
VGN-CR525E, VGN-CR525EB, VGN-CR540, VGN-CR540E, VGN-CR540EJ, VGN-CR540EL, 
VGN-CR540EN, VGN-CR540EP, VGN-CR540ER, VGN-CR540ET, VGN-CR540EW, VGN-CR590, 
VGN-CR590C, VGN-CR590CE, VGN-CR590CN, VGN-CR590E, VGN-CR590EAB, VGN-CR590EAL, 
VGN-CR590EAP, VGN-CR590EAR, VGN-CR590EAT, VGN-CR590EAW, VGN-CR590EBB, 
VGN-CR590EBL, VGN-CR590EBN, VGN-CR590EBP, VGN-CR590EBR, VGN-CR590EBT, 
VGN-CR590EBW, VGN-CR590EDR, VGN-CR590EEB, VGN-CR590N, VGN-CR590NA, VGN-CR590NAG,
VGN-CR590NBB, VGN-CR590NBP, VGN-CR590NCB, VGN-CR590NCR

Sony Vaio VGN-NR Series
VGN-NR110, VGN-NR115, VGN-NR120, VGN-NR123, VGN-NR140, VGN-NR160, VGN-NR180, 
VGN-NR185, VGN-NR110, VGN-NR110E, VGN-NR110ES, VGN-NR110ET, VGN-NR110EW, 
VGN-NR115, VGN-NR115E, VGN-NR115ES, VGN-NR115ET, VGN-NR120, VGN-NR120E, 
VGN-NR120ES, VGN-NR120ET, VGN-NR120EW, VGN-NR123, VGN-NR123E, VGN-NR123ES,
VGN-NR140, VGN-NR140E, VGN-NR140ES, VGN-NR160, VGN-NR160E, VGN-NR160ES, 
VGN-NR160ET, VGN-NR160EW, VGN-NR160N, VGN-NR160NS, VGN-NR180, VGN-NR180E, 
VGN-NR180ES, VGN-NR180ET, VGN-NR180EW, VGN-NR180N, VGN-NR180NS, VGN-NR185, 
VGN-NR185E, VGN-NR185ES, VGN-NR185ET, VGN-NR185EW, VGN-NR220, VGN-NR220E, 
VGN-NR220ES, VGN-NR240, VGN-NR240E, VGN-NR240ES, VGN-NR240ET, VGN-NR240EW, 
VGN-NR260, VGN-NR260E, VGN-NR260ES, VGN-NR260ET, VGN-NR260EW, VGN-NR270, 
VGN-NR270N, VGN-NR270NS, VGN-NR280, VGN-NR280E, VGN-NR280ES, VGN-NR280ET, 
VGN-NR280EW, VGN-NR285, VGN-NR285E, VGN-NR285ES, VGN-NR285ET, VGN-NR290, 
VGN-NR290E, VGN-NR290ES, VGN-NR290ET, VGN-NR295, VGN-NR295N, VGN-NR295NS, 
VGN-NR298, VGN-NR298E, VGN-NR298ES, VGN-NR298ET, VGN-NR298EW, VGN-NR305E/S,
VGN-NR310, VGN-NR310E, VGN-NR310E/S, VGN-NR310E/T, VGN-NR310E/W, VGN-NR320, 
VGN-NR320E, VGN-NR320E/S, VGN-NR330, VGN-NR330E, VGN-NR330E/S,VGN-NR360, 
VGN-NR360E, VGN-NR360E/S, VGN-NR360E/T, VGN-NR360E/W, VGN-NR370, VGN-NR370N,
VGN-NR370N/S, VGN-NR380, VGN-NR380E, VGN-NR380E/S, VGN-NR385, VGN-NR385E, 
VGN-NR385E/S, VGN-NR385E/T, VGN-NR385E/W, VGN-NR390, VGN-NR398, VGN-NR398D, 
VGN-NR398E, VGN-NR398E/S, VGN-NR398E/SC, VGN-NR398E/T, VGN-NR398E/W, VGN-NR410, 
VGN-NR410D, VGN-NR410E, VGN-NR420, VGN-NR420D, VGN-NR420E, VGN-NR420EL, 
VGN-NR420ES, VGN-NR430, VGN-NR430D, VGN-NR430E, VGN-NR430EL, VGN-NR430ELC, 
VGN-NR430EP, VGN-NR430ES, VGN-NR460, VGN-NR460D, VGN-NR460DS, VGN-NR460DW, 
VGN-NR460E, VGN-NR460EL, VGN-NR460EP, VGN-NR460ES, VGN-NR460ET, VGN-NR460EW, 
VGN-NR475, VGN-NR475N, VGN-NR475NS, VGN-NR480, VGN-NR480E, VGN-NR480ES, VGN-NR485, 
VGN-NR485D, VGN-NR485DT, VGN-NR485E, VGN-NR485EL, VGN-NR485ES, VGN-NR485ET, 
VGN-NR485EW, VGN-NR490, VGN-NR490E, VGN-NR490EL, VGN-NR490EP, VGN-NR490ES, 
VGN-NR490ET, VGN-NR490EW, VGN-NR498, VGN-NR498D, VGN-NR498E, VGN-NR498EL, 
VGN-NR498EP, VGN-NR498ES, VGN-NR498ET, VGN-NR498EW

Sony Vaio VGN-SZ Series
VGN-SZ640, VGN-SZ640E, VGN-SZ640N, VGN-SZ640NB, VGN-SZ645, VGN-SZ645P, 
VGN-SZ645P1, VGN-SZ645P2, VGN-SZ645P3, VGN-SZ645P4, VGN-SZ650, VGN-SZ650N, 
VGN-SZ650NC, VGN-SZ651NC, VGN-SZ660, VGN-SZ660N, VGN-SZ660NC, VGN-SZ670, 
VGN-SZ670N, VGN-SZ670NC, VGN-SZ680, VGN-SZ680E, VGN-SZ680N, VGN-SZ680ND, 
VGN-SZ691, VGN-SZ691N, VGN-SZ691NX, VGN-SZ730, VGN-SZ730E, VGN-SZ730EC, 
VGN-SZ740, VGN-SZ740E, VGN-SZ740EA, VGN-SZ740N, VGN-SZ740N1, VGN-SZ740N2, 
VGN-SZ740N3, VGN-SZ740N4, VGN-SZ740N5, VGN-SZ740N6, VGN-SZ740N7, VGN-SZ740NU, 
VGN-SZ740U, VGN-SZ750, VGN-SZ750N, VGN-SZ750NC, VGN-SZ760, VGN-SZ760N, 
VGN-SZ760NC, VGN-SZ770, VGN-SZ770AN, VGN-SZ770N, VGN-SZ770NC, VGN-SZ780, 
VGN-SZ780CN, VGN-SZ780DN, VGN-SZ780E, VGN-SZ780EB, VGN-SZ780N, VGN-SZ780N1, 
VGN-SZ780N2, VGN-SZ780N3, VGN-SZ780N4, VGN-SZ780N5, VGN-SZ780N6, VGN-SZ780N7, 
VGN-SZ780N8, VGN-SZ780NW, VGN-SZ780U, VGN-SZ791, VGN-SZ791N, VGN-SZ791NX

Sony Vaio PCG-5G2L PCG-5G3L PCG-5J1L PCG-5J2L PCG-5K1L PCG-5K2L PCG-5L1L PCG-6V1L
PCG-6S2L PCG-6S3L PCG-6W1L PCG-6W2L PCG-6W3L PCG-7111L PCG-7112L PCG-7113L PCG-7133L 
PCG-7Z1L PCG-7Z2L PCG-8Y1L PCG-8Y2L PCG-8Z1L PCG-8Z2L VGN-AR41E VGN-AR41L VGN-AR41M 
VGN-AR41S VGN-AR47G VGN-AR48C VGN-AR49G VGN-AR83S VGN-AR83US VGN-AR93S VGN-AR93US 
VGN-AR520E VGN-AR550E VGN-AR550U VGN-AR53DB VGN-AR73DB VGN-CR21/B VGN-CR23/B VGN-CR23/L 
VGN-CR23/N VGN-CR23/P VGN-CR23/R VGN-CR23/W VGN-NR110E VGN-NR115E VGN-NR120E VGN-NR123E 
VGN-NR140E VGN-NR160E VGN-NR160N VGN-NR180E VGN-NR180N VGN-NR185E VGN-NR220E VGN-NR240E 
VGN-NR260E VGN-NR270N VGN-NR280E VGN-NR285E VGN-NR290E VGN-NR295N VGN-NR298E VGN-NR310E 
VGN-NR320E VGN-NR330E VGN-NR360E VGN-NR370N VGN-NR380E VGN-NR385E VGN-NR390E VGN-NR398E 
VGN-NR410E VGN-NR430E VGN-NR460E VGN-NR475N VGN-NR485E VGN-NR490E VGN-SZ51B_B VGN-SZ52B_B 
VGN-SZ53B_B VGN-SZ5MN_B VGN-SZ5VN_X VGN-SZ5VWN_X VGN-SZ5XN_C VGN-SZ5XWN_C VGN-SZ55/B 

VGN-SZ56/C VGN-SZ561N VGN-SZ562N VGN-SZ57N/C VGN-SZ58N/X 
Sản phẩm cùng loại
Tin tức mới nhất