Shop TLD » THAY PIN LAPTOP » BATTERY LAPTOP SAMSUNG

PHÂN PHỐI LINH KIỆN LAPTOP
THAY PIN LAPTOP
THAY BÀN PHÍM LAPTOP
ADAPTER CHO LAPTOP
THAY MAIN LAPTOP
SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP
PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI LAPTOP
VIDEO SỬA CHỮA LAPTOP
Linh Kiện Laptop
Quảng cáo
Pin Laptop Samsung NP-P500 NP-R453 NP-R510E
Pin Laptop Samsung NP-P500 NP-R453 NP-R510E
Giá : 550,000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Khuyến mãi: Miến phí thay thế tại thế giới số TLD
 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Battery type:Li-ion

Voltage:11.1V  

Capacity:4800mAh/ 6Cell

Battery condition:Brand New,100% OEM Compatible

Warranty:6 months long

Replace part number

AA-PB2NC6B, AA-PB2NC6B/E, AA-PB4NC6B, AA-PB4NC6B/E, AA-PB6NC6B, AA-PL2NC9B, AA-PB2NC3B/E

Fit for

SAMSUNG

R39-DY04, R39-DY06, R410-XA01, R410-XA02, R410-XA03, R41-T2050 Malaido, R41-T2060 Collin, R41-T2250 Madea

Samsung M60 Series

M60 Aura T5450 Chartiz, M60 Aura T7500 Calipa, M60 Aura T7500 Cruza, M60-Aura T5450 Chartiz, M60-Aura T7500 Calipa, M60-Aura T7500 Caralee, M60-Aura T7500 Cruza

Samsung NP Series

NP-P50, NP-P60, NP-R40 Plus, NP-R40, NP-R45, NP-R65, NP-R70, NP-X60 P500 

Samsung P210 Series

P210-BA01, P210-BA02, P210-BS01, P210-BS02, P210-BS04, P210-BS05, P210-XA01, P210-Pro P8400 Padou

Samsung P460 Series

P460, P460-44G, P460-44P, P460-AA01, P460-AA02, P460-Pro P8600 Pompeji

Samsung P50 Pro Series

P50 Pro T2400 Tytahn, P50 Pro T2600 Tygah, P50 Pro T5500 Tahlia, P50 Pro T5500 Teygun, P50 Pro T7200 Torrin

Samsung P50 Series

P50 T2400 Tytahn, P50 T2600 Tygah, P50-00, P50-C003, P50-C004, P50-CV03, P50-CV04

Samsung P60 Pro Series

P60 Pro T2600 Taspra

Samsung P60 Series

P60 T2600 Taspra, P60-01, P60-C003, P60-CV01, P60-CV03

Samsung R40 Series

R40 XIC 2050, R40 XIP 2050, R40 XIP 2055, R40 XIP 2250, R40 XIP 2255, R40 XIP 5500, R40 XIP 5510, R40-Aura C430 Corin, R40-Aura C440 Chrizz, R40-Aura T2080 Deron, R40-Aura T2250 Dooly, R40-Aura T5500 Dilana, R40-EL1, R40-K003, R40-K005, R40-K006, R40-K007, R40-K008, R40-K009, R40-K00A, R40-K00D, R40-K00E, R40-K00F, R40-T2300 Caosee, R40-T2300

Samsung R45 Pro Series

R45 Pro 1730 Bizzlay, R45 Pro C1600 Buliena, R45 Pro T5500 Bernie

Samsung R45 Series

R45-1730 Cutama, R45-C1500 Cerona, R45-K004, R45-K005, R45-K006, R45-K007, R45-K00D, R45-K02, R45-K03

Samsung R510 Series

R510 XE2V 5750, R510 XE2V 7350, R510 XE5V 7350, R510, R510-AS01, R510-BA01

Samsung R60 Series

R60 Aura T2130 Daliwa, R60 Aura T2330 Deesan, R60 Aura T2330 Diazz, R60 Aura T5250 Danica, R60 Aura T5250 Deeloy, R60 Aura T5250 Deven, R60 Aura T5250 Donna, R60 Aura T5450 Darlis, R60 Aura T5450 Davu, R60 Aura T7250 Divial, R60-Aura T2130 Daliwa, R60-Aura T2330 Deesan, R60-Aura T2330 Diazz, R60-Aura T5250 Danica, R60-Aura T5250 Deeloy, R60-Aura T5250 Deven, R60-Aura T5250 Donna, R60-Aura T5450 Darlis, R60-Aura T5450 Davu, R60-Aura T7250 Divial, R60-FY01, R60plus

Samsung R65 Pro Series

R65 Pro T5500 Baonee, R65 Pro T5500 Boteez

Samsung R65 Series

R65 WEP 2300, R65 WEP 5500, R65 WIP 2300, R65 WIP 5500, R65-CV01, R65-CV03, R65-CV04, R65-CV05, R65-T2300 Biton, R65-T2300 Calix, R65-T2300 Carrew, R65-T2300 Charis, R65-T5500 Canspiro, R65-TV01, R65-TV02

Samsung R70 Series

R70 Aura T5250 Daryus, R70 Aura T5250 Doroso, R70 Aura T5250 Dosan, R70 Aura T5550 Diliaz, R70 Aura T7100 Devin, R70 Aura T7250 Diness, R70 Aura T7300 Despina, R70 Aura T7500 Damaya, R70 Aura T7500 Denet, R70 XEV 7100, R70-Aura T5250 Daryus, R70-Aura T5250 Doroso, R70-Aura T5250 Dosan, R70-Aura T7250 Diness, R70-Aura T7300 Despina, R70-Aura T7500 Damaya, R70-Aura T7500 Denet

Samsung R700 Series

R700 Aura T8100 Deager, R700 Aura T9300 Dillen, R700-Aura T8100 Deager, R700-Aura T9300 Dillen

Samsung R710 Series

R710 XE2V 7350, R710, R710-AS03, R710-AS04, R710-BS01

Samsung X460 Series

X460-44G, X460-44P, X460-AS03, X460-AS04, X460-AS05/p>

Samsung X360 Series

X360-34G, X360-34P, X360-AA02, X360-AA03, X360-AA04

Samsung X60 Plus Series

X60 Plus TZ01, X60 Plus TZ03

Samsung X60 Pro Series

X60 Pro T2600 Becudo, X60 Pro T7200 Benito, X60 Pro T7400 Boxxer

Samsung X60 Series

X60 T2600 Becudo, X60 XEP 2310, X60 XEP 2400, X60 XIH 2300, X60-CV01, X60-CV03, X60-CV06, X60-CV08, X60-T2300 Chane, X60-TV01, X60-TV02

Samsung X65 Pro Series

X65 Pro T7500 Begum

Samsung X65 Series

X65 XEV 7300, X65-A003

Sản phẩm cùng loại
Tin tức mới nhất