Shop TLD » ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP » MỠ & BI LƯỚI LÀM CHIPSET

PHÂN PHỐI LINH KIỆN LAPTOP
THAY PIN LAPTOP
THAY BÀN PHÍM LAPTOP
ADAPTER CHO LAPTOP
THAY MAIN LAPTOP
SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN
HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒ NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP
PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI LAPTOP
VIDEO SỬA CHỮA LAPTOP
Linh Kiện Laptop
Quảng cáo
Lưới làm chân chipset 103 lưới dành cho Laptop & PC
Lưới làm chân chipset 103 lưới dành cho Laptop & PC
Giá : 660.000 VND
Bảo hành: 12 Tháng
Khuyến mãi: Mua 10 bộ tặng 1 bộ
       Lưới cho bị 0,35 mm :
CHIPSET HM55
Lưới cho bị 0,45 mm :
DDR1
DDR2
DDR3//XBOX360
AC82GM45//82PM45//82GL40//AC88CTPM
AC82P45//AC82P43

Lưới cho bi 0,5mm
Cho các loại chipset
G96-600-A1
G94-300-A1
SB700//RD780
MCP67MV-A2//MCP77MV-A2
945GMS
945GM//945PM
82945P//82945GC
ATI21514//216PVAVA12FG//215CDABKA15FG//X2600PRO//M64-M//M74-M
GF GO7200//7300//7400//6200AGP//G86-630-A2
NF-6100-N//8200//8400//8600
ATI1100//1150
82965//82P965//82P31
ATI IXP460
915GMS
ATIX1300
82PM965//GM965

Lưới cho bi 0,6 mm :

Chipset loại: 
ATI200M
ATI IXP400//IXP450
ATI7500//9000//CSP-32
4200GO
NV GO6200//7200//7300//7400//G84-303-A2//G86-771-A2
ATI9200//9600//9700//X300//X600
RC410//200M
865PE
VT8237A//VT8237//VT8235
NF4-N-A3//NF4-A3
ATIX1600//RV516//X1300//X700
SIS964L
MX440
NF430-N-A3//NF-410-N-A3
82915PM//915GM
NF-G6150-N-A2//NF-6100-A2
GO5200
FGO5200
VIA  CN896//VN896//P4M900  
82801GBM//82801GR//82801GB
82801FBM
82801HBM//82801IBM
82915P
NF250

Lưới cho bi 0,76mm

Chipset: 
845GL//845GV
845MP//855PM
855GM//855GME
M1671
82801EB
82801DBM//DB

Sản phẩm cùng loại
Tin tức mới nhất